קניית צפיות לסרטון פייסבוק

2500 צפיות

25

5000 צפיות

50

10,000 צפיות

100

20,000 צפיות

200