אם לא קיבלת את ההזמנה שלך אנא בדוק כי הפרופיל שלך אינו פרטי. עליו להיות ציבורי למשך לפחות 30 ימים ממועד ההזמנה.
קצת סבלנות! אנחנו דואגים לכל ההזמנות שלנו במהירות! ייתכן וכי לא עברו 24 שעות ותקבל את ההזמנה שלך ממש בקרוב.